Skip to content

Styrelse

Caroline NymanNorrköpings stadOrdförande
Johan PerolsEYVice ordförande
Pernilla LihnellDeloitteLedamot
Cecilia Vaktnäs BokenstrandStadsrevisionen Göteborgs StadLedamot
David BäckerKPMGLedamot
Lena SalomonPwCLedamot
Karin SelanderRegion VärmlandLedamot

Kontaktuppgifter

Styrelsen

  • vårdar föreningens angelägenheter.
  • beslutar om medlemskap i föreningen.
  • avger yttranden över ärenden, som rör föreningen.
  • anordnar föreningsstämmor och bereder ärendena till dessa.
  • tar initiativ i frågor som rör föreningen samt anordnar aktiviteter.

För mer information se stadgarna