Styrelse

Anneli Lagebro Region Stockholm Ordförande
Johan Perols EY Vice ordförande
Pernilla Lihnell Deloitte Ledamot
Maria Lindgren Persson Stockholms stad Ledamot
David Bäcker KPMG Ledamot
Vilhelm Rundqvist Västra Götalandsregionen Ledamot
Lena Salomon PwC Ledamot

 

Kontaktuppgifter

Styrelsen

  • vårdar föreningens angelägenheter.
  • beslutar om medlemskap i föreningen.
  • avger yttranden över ärenden, som rör föreningen.
  • anordnar föreningsstämmor och bereder ärendena till dessa.
  • tar initiativ i frågor som rör föreningen samt anordnar aktiviteter.

För mer information se stadgarna