Skip to content

Informationskommittén

Carin Hultgren PWC Ordförande
Ulf Rubensson Region Jämtland Härjedalen Adjungerad ledamot
Teodora Heim Qualitarium Ledamot
Malin Lundberg EY Ledamot
Marianne Förars Västra Götalandsregionen Ledamot

 

Kontaktuppgifter 

Informationskommittens uppgift är bl.a. att vara styrelsen behjälplig med att

  • sprida föreningens budskap samt sprida kunskap om den kvalitetssäkring och det utvecklingsarbete SKYREV bedriver.
  • sköta drift och utveckling av föreningens hemsida
  • ta fram informationsmaterial och trycksaker