Informationskommittén

Carin HultgrenPWCOrdförande
Ulf RubenssonRegion Jämtland HärjedalenAdjungerad ledamot
Teodora HeimQualitariumLedamot
Malin LundbergEYLedamot
Marianne FörarsVästra GötalandsregionenLedamot

 

Kontaktuppgifter 

Informationskommittens uppgift är bl.a. att vara styrelsen behjälplig med att

  • sprida föreningens budskap samt sprida kunskap om den kvalitetssäkring och det utvecklingsarbete SKYREV bedriver.
  • sköta drift och utveckling av föreningens hemsida
  • ta fram informationsmaterial och trycksaker