Skip to content

God sed kommittén

Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed

 

Ann-Mari Ek Stadsrevisionen Malmö stad  Ordförande
Andreja Sarcevic Stadsrevisionen Göteborgs Stad Ledamot
Åsa Hjortsberg Sandgren Stockholms stad Ledamot
Veronica Hedlund Lundgren KPMG Ledamot
Carl-Magnus Stenehav PWC Ledamot
Kjell Johansson Region Dalarna Ledamot
Anna Nordlöf Region Västernorrland Ledamot
Marcus Gustafson EY Ledamot

Kontaktuppgifter

Foto: Colton Sturgeon on Unsplash
Foto: Colton Sturgeon on Unsplash

God sed kommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med att utveckla och anpassa Skyrev:s dokument i form av bland annat vägledningar och rekommendationer.

Arbetet i kommittén ska präglas av god medlemskontakt. Möten i kommittén sker löpande under året med utgångspunkt i en verksamhetsplan som utarbetas i samverkan med Skyrev:s styrelse. De förslag till nya eller justerade dokument som kommittén tar fram överlämnas till styrelsen för fastställelse.

Förslag om nya dokument eller ändringar i befintliga dokument kan av föreningens medlemmar väckas direkt hos God sed kommittén.