Utbildningskommittén

Eva Tency Nilsson Region Skåne Ordförande
Carl-Gustaf Folkesson PWC Ledamot
Eva Moe Region Västerbotten Ledamot
Erik Söderberg Västra Götalandsregionen Ledamot
Karin Selander Region Värmland Ledamot
Linda Marklund EY Ledamot


Kontaktuppgifter

Penna hand 860x300

Utbildningskommitténs övergripande uppgift är att stödja och stimulera medlemmarnas kompetensutveckling. Detta görs bland att genom att

  • anordna utbildning i verksamhets- och redovisningsrevision
  • anordna informations- och utbildningsdagar i övriga aktuella ämnen
  • anordna aktualitetsseminarier i samband med årsstämman
  • identifiera lämpliga kompletteringsutbildningar inför certifiering (görs i samarbete med handläggare i certifieringsnämnden)

Organisation – Regioner

För att förbättra kontakterna med organisationens medlemmar och därmed förbättra utbytet av medlemskapet har utbildningskommitténs organisation delats upp i fem regioner från norr till söder: Region Norr, Region Mälardalen, Region Öst och Region Syd.