Utbildningskommittén

Eva Tency NilssonRegion SkåneOrdförande
Carl-Gustaf FolkessonPWCLedamot
Eva MoeRegion VästerbottenLedamot
Erik SöderbergVästra GötalandsregionenLedamot
Ann-Mari EkMalmö StadLedamot
Linda MarklundEYLedamot

Kontaktuppgifter

Penna hand 860x300

Utbildningskommitténs övergripande uppgift är att stödja och stimulera medlemmarnas kompetensutveckling. Detta görs bland att genom att

  • anordna utbildning i verksamhets- och redovisningsrevision
  • anordna informations- och utbildningsdagar i övriga aktuella ämnen
  • anordna aktualitetsseminarier i samband med årsstämman
  • identifiera lämpliga kompletteringsutbildningar inför certifiering (görs i samarbete med handläggare i certifieringsnämnden)

Organisation – Regioner

För att förbättra kontakterna med organisationens medlemmar och därmed förbättra utbytet av medlemskapet har utbildningskommitténs organisation delats upp i fem regioner från norr till söder: Region Norr, Region Mälardalen, Region Öst och Region Syd.