Skip to content

Utbildningskommittén

Eva Moe Region Västerbotten Ordförande
Marie Lindblad PWC Ledamot
Anna Stenberg Västra Götalandsregionen Ledamot
Erik Söderberg Västra Götalandsregionen Ledamot
Anette Carlstedt Region Stockholm Ledamot
Anders More EY Ledamot

Kontaktuppgifter

Penna hand 860x300

Utbildningskommitténs övergripande uppgift är att stödja och stimulera medlemmarnas kompetensutveckling. Detta görs bland att genom att

  • anordna utbildning i verksamhets- och redovisningsrevision
  • anordna informations- och utbildningsdagar i övriga aktuella ämnen
  • anordna aktualitetsseminarier i samband med årsstämman
  • identifiera lämpliga kompletteringsutbildningar inför certifiering (görs i samarbete med handläggare i certifieringsnämnden)

Organisation – Regioner

För att förbättra kontakterna med organisationens medlemmar och därmed förbättra utbytet av medlemskapet har utbildningskommitténs organisation delats upp i fem regioner från norr till söder: Region Norr, Region Mälardalen, Region Öst och Region Syd.