Certifieringsnämnden

Helena Linde Förbundsjurist vid SKL Ordförande
Runo Axelsson Professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.  
Lennart Frennemo Universitetslektor, Chalmers.  
Rolf Solli Professor, Högskolan Borås  
Torbjörn Tagesson Professor, Linköpings Universitet.
Kanslichef, RKR.
 
Christin Wrangstedt Fd. revisionsdirektör

 

Certifieringsnämndens handläggare:

Ola Sabel
Kontaktuppgifter

Certifieringsnämnden beslutar om certifiering och svarar för
tillämpning av reglerna för certifiering

För mer information se stadgarna

Mer om certifiering: krav, regler, ansökan, certifierade mm

Ansökningstid