Skip to content

Certifieringsnämnden

Helena Linde Förbundsjurist vid SKR Ordförande
Bo Basun Tidigare revisionsdirektör Region Västernorrland  
Pierre Donatella Universitetslektor Göteborgs Universitet  
Rolf Solli Professor, Högskolan Borås  
Torbjörn Tagesson Professor, Linköpings Universitet.
Kanslichef, RKR.
 
Christin Wrangstedt Fd. revisionsdirektör  

 

Certifieringsnämndens handläggare:

Ola Sabel
Kontaktuppgifter

Certifieringsnämnden beslutar om certifiering och svarar för
tillämpning av reglerna för certifiering

För mer information se stadgarna

Mer om certifiering: krav, regler, ansökan, certifierade mm

Ansökningstid