Certifieringsnämnden

Helena LindeFörbundsjurist vid SKLOrdförande
Runo AxelssonProfessor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 
Lennart FrennemoUniversitetslektor, Chalmers. 
Rolf SolliProfessor, Högskolan Borås 
Torbjörn TagessonProfessor, Linköpings Universitet.
Kanslichef, RKR.
 
Christin WrangstedtFd. revisionsdirektör

 

Certifieringsnämndens handläggare:

Ola Sabel
Kontaktuppgifter

Certifieringsnämnden beslutar om certifiering och svarar för
tillämpning av reglerna för certifiering

För mer information se stadgarna

Mer om certifiering: krav, regler, ansökan, certifierade mm

Ansökningstid