Skip to content

Certifieringsnämnden möten

OBS! Vid certifieringstillfället ska du vara medlem sedan minst tre månader och såväl medlemsavgift som serviceavgift ska vara betald.

Sista ansökningsdag Sammanträde
2024-03-19
2024-04-19
2024-08-13 2024-09-13
2024-11-05 2024-12-06
   
   

För 2022 har sista dagen för ansökan tidigarelagts med en vecka av administrativa skäl.