Certifieringsnämnden möten

OBS! Vid certifieringstillfället ska du vara medlem sedan minst tre månader och såväl medlemsavgift som serviceavgift ska vara betald.

Sista ansökningsdag Sammanträde
20-03-10 20-04-03
20-08-18 20-09-11
20-11-17 20-12-11