Avgift certifiering

Avgifter vid certifiering

Efter att Certifieringsnämnden behandlat ansökan om certifiering kommer en ansökningsavgift à 2000 kr att faktureras Din arbetsgivare.
 
Vid erhållen certifiering tillkommer en certifieringsavgift på 2000 kr.
 

Avgifter vid ansökan om fortsatt certifiering

Efter att Certifieringsnämnden behandlat ansökan om fortsatt certifiering kommer en ansökningsavgift à 1000 kr att faktureras Din arbetsgivare.
 
Vid erhållen fortsatt certifiering tillkommer en certifieringsavgift på 1000 kr.

För samtliga certifieringsavgifter tillkommer moms.