Skip to content

Avgift certifiering

Efter att Certifieringsnämnden behandlat ansökan om certifiering kommer en ansökningsavgift att faktureras Din arbetsgivare. Vid erhållen certifiering tillkommer en certifieringsavgift.

Sökanden som har fått sin ansökan om certifiering beviljad ska ansöka om medlemskap i Skyrev och betala medlemsavgift.

Avgiften

Avgiften för certifiering 2021:  
Ansökan:   2000 kr
Certifiering: 2000 kr
 

Avgiften för fortsatt certifiering 2021:  
Ansökan:            1000 kr
Fort. certifiering:  1000 kr


För samtliga certifieringsavgifter tillkommer moms.