Skip to content

Fortbildning som kan räknas

Exempel på fortbildning som kan godkännas

Fortbildningens inriktning ska vara relevant för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer.
Exemplen nedan kommer successivt att kompletteras.

  • god revisionssed i kommunal verksamhet
  • intern styrning och kontroll
  • verksamhetsrevision
  • kommunal redovisning
  • ISA
  • kommunalrätt
  • seminarier vid Skyrevs årsmöte.
Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash