Fortbildning som kan räknas

Exempel på fortbildning som kan godkännas

Fortbildningens inriktning ska vara relevant för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer.
Exemplen nedan kommer successivt att kompletteras.

  • god revisionssed i kommunal verksamhet
  • intern styrning och kontroll
  • verksamhetsrevision
  • kommunal redovisning
  • ISA
  • kommunalrätt
  • seminarier vid Skyrevs årsmöte.
Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash