Ansökan

Datum för när ansökningshandlingar senast skall vara inlämnade och när certifieringsnämnden sammanträder framgår under  ”Möten”. Nedan hittar du ansökningshandlingar som du ska skicka in.

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash

Ansökningshandlingar för certifiering

Ladda ner och fyll i nedanstående filer. Det går inte att spara det ifyllda om de används i webläsaren.

Ansökan (inkl. alla bilagor) kan skickas med vanlig post eller e-post. Det är viktigt att ansökan är framme senast angiven ansökningsdag. För sent inkommen ansökan kan vanligen inte behandlas förrän vid nästkommande möte i Certifieringsnämnden.

00_ansokan-v20(1)

01a_Bilaga-Sammanstallning-utbildning-v19(4)

01b_Bilaga-Sammanstallning-fortbildning-v19(4)

02_Bilaga-Sammanstallning-pratisk-erfarenhet-v19(4)

03_Bilaga-Sokandens-redogorelse-v19(4)

04_Bilaga-Arbetsgivarintyg-v19(4)

05_Bilaga-Ovrigt-v19(4)

Ansökningshandlingar för fortsatt certifiering

Fortsatt_certifiering_Ansokan-v20(1)

Fortsatt_certifiering_Bilaga-v19(4)