Skip to content

Ansökan

Datum för när ansökningshandlingar senast skall vara inlämnade och när certifieringsnämnden sammanträder framgår under  ”Möten”. Nedan hittar du ansökningshandlingar som du ska skicka in.

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash

Ansökan för certifiering

Ansökan (inkl. alla bilagor) kan skickas med vanlig post eller e-post till Föreningshuset enligt adress i blanketten. Ansökan ska inte skickas till nämndens sekreterare. Det är viktigt att ansökan är framme senast angiven ansökningsdag. För sent inkommen ansökan kan vanligen inte behandlas förrän vid nästkommande möte i Certifieringsnämnden.

Blankett – Ansökan certifiering-v22

Blankett – Bilaga 1 utbildning-v21

Blankett – Bilaga 2 yrkeserfarenhet-v21

Blankett – Bilaga 3 sökandes redogörelse-v21

Ansökan för att återfå certifiering

Blankett – Ansökan återfå certifiering-v22