Komplettering av utbildning

En del medlemmar kan behöva komplettera sin utbildning för att bli certifierade. Vilka utbildningskrav som ställs framgår av informationen på hemsidan om regler för certifiering (4§).

Vid Skyrevs årsstämma 2020 beslutades om nya certifieringsregler. Dessa gäller fr o m 1 januari 2021. När det gäller kraven på sökandens akademiska utbildning tillämpas de nya reglerna parallellt med förutvarande t o m år 2023.  

Utbildningskommittén kommer framledes att uppdatera kurslistan i samverkan med Certifieringsnämnden inför varje terminsstart med början i höst inför studier under 2022. Sökande som överväger anmälan till kompletterande kurser bör kontakta Certifieringsnämndens sekreterare för vägledning

Foto: Helloquence on Unsplash
Foto: Helloquence on Unsplash
Universitet/HögskolaKursStudietaktHp
Flexibel studieort, kursstart VT:  
D: Distansutbildning   
Lunds universitetStatsvetenskaplig introduktion50 % D7.5
Umeå universitetFöretagsekonomi A51 % D15
Uppsala universitetEkonomi, redovisning och analys51 % D15
    
Flexibel studieort, kursstart HT:  
D: Distansutbildning   
MittuniversitetetFöretagsekonomi A50 % D7.5
MittuniversitetetStatsvetenskap (A)51 % D30
Lunds universitetPolitik och styrelse50% D15
Jönköpings universitetSvensk politik50% D7.5
Högskolan KristianstadOffentlig ekonomi, redovisning och finansiell bedömning50% D7.5

Om du är osäker på vilken komplettering du behöver göra, eller om högskolepoängen för aktuell kurs i sin helhet kan tillgodoräknas vid certifiering, kan du kontakta, certifieringsnämndens handläggare. Det är dock viktigt att notera att förhandsbesked om certifiering inte kan lämnas. Certifieringsnämnden gör en individuell prövning av varje sökande.