Att tänka på inför certifiering

  • Vid certifieringstillfället ska du vara medlem sedan minst tre månader och såväl medlemsavgift som serviceavgift ska vara betald.
  • Det är viktigt att din ansökan om certifiering (respektive fortsatt certifiering) är framme senast angiven ansökningsdag. För sent inkommen ansökan kan inte behandlas förrän vid nästkommande möte i Certifieringsnämnden.
  • Om din ansökan om fortsatt certifiering inte sker i tid, dvs. innan din certifieringsperiod löpt ut, inaktiveras certifieringen. Du kan ansöka om fortsatt certifiering inom ett halvår efter att din certifieringsperiod löpt ut.
  • Varje kvartal skickar Föreningshuset en påminnelse via e-post till de medlemmar vars certifiering löper ut inom sex månader. Det händer dock att e-post av olika anledningar inte kommer fram (t.ex. felaktig e-postadress). Det är därför viktigt att påminna om att det alltid är den sökandes ansvar att ansökan om fortsatt certifiering sker i tid.
  • Om betalning av medlems- och serviceavgift, trots två påminnelser, inte sker i tid (vilket t.ex. kan bero på att du bytt arbetsgivare utan att meddela ny adress) – så upphör medlemskapet och certifieringen. Meddelande om detta skickas via den e-postadress som du har registrerad. Du måste då ansöka om nytt medlemskap och, om du är certifierad, om ny certifiering.
  • För att påminnelserutinen och annat ska kunna fungera, är det mycket viktigt att du regelbundet kollar att dina medlemsuppgifter under Medlem är korrekta!