Komplettering av utbildning inför certifiering

Flera medlemmar behöver komplettera sin utbildning för att bli certifierade. Vilka utbildningskrav som ställs framgår av informationen på hemsidan om regler för certifiering. Inom vilka områden komplettering kan behövas är individuellt. Det vanligaste är dock att de med ekonomisk högskoleexamen behöver komplettera med kurser som behandlar offentlig förvaltning och de med annan samhällsekonomisk utbildning behöver komplettera med kurser inom det ekonomiska området.

För att underlätta sökandet av kurser har Skyrevs utbildningskommitté inventerat kursutbudet vid Högskolor och Universitet. För ytterligare information om kurserna, anmälningskod, anmälningstid etc. se respektive universitets hemsida.
Se nedan:
Universitet/Högskola Kurs Studietakt . Hp
Flexibel studieort, kursstart VT: .
D: Distansutbildning
Lunds universitet Statsvetenskaplig introduktion 50 % D 7.5
Umeå universitet Företagsekonomi A 51 % D 15
Uppsala universitet Ekonomi, redovisning och analys 51 % D 15
Flexibel studieort, kursstart HT:
D: Distansutbildning
Mittuniversitetet Företagsekonomi A 50 % D 7.5
Mittuniversitetet Statsvetenskap (A) 51 % D 30
Lunds universitet Politik och styrelse 50% D 15
Jönköpings universitet Svensk politik 50% D 7.5
Högskolan Kristianstad Offentlig ekonomi, redovisning och finansiell bedömning 50% D 7.5
Om du är osäker på vilken komplettering du behöver göra, eller om högskolepoängen för aktuell kurs i sin helhet kan tillgodoräknas vid certifiering, kan du kontakta, certifieringsnämndens handläggare. Det är dock viktigt att notera att förhandsbesked om certifiering inte kan lämnas. Certifieringsnämnden gör en individuell prövning av varje sökande.