Komplettering av utbildning inför certifiering

Flera medlemmar behöver komplettera sin utbildning för att bli certifierade. Vilka utbildningskrav som ställs framgår av informationen på hemsidan om regler för certifiering. Inom vilka områden komplettering kan behövas är individuellt. Det vanligaste är dock att de med ekonomisk högskoleexamen behöver komplettera med kurser som behandlar offentlig förvaltning och de med annan samhällsekonomisk utbildning behöver komplettera med kurser inom det ekonomiska området.

För att underlätta sökandet av kurser har Skyrevs utbildningskommitté inventerat kursutbudet vid Högskolor och Universitet.
Se nedan:
Universitet/Högskola Kurs Studie-takt Hp Anm.kod
Flexibel studieort, kursstart VT 2018:
D: Distansutbildning
Lunds universitet Statsvetenskaplig introduktion 50 % D 7.5 STVA01
Umeå universitet Företagsekonomi A 51 % D 15 2FE183
Uppsala universitet Ekonomi, redovisning och analys 51 % D 15 UU-71007
Flexibel studieort, kursstart HT 2018:
D: Distansutbildning
Karlstads universitet Svensk politik och förvaltning 50 % D 7.5 KAU-32105
Mittuniversitetet Företagsekonomi A 50 % D 7.5 MIU-L7071
Mittuniversitetet Statsvetenskap (A) 51 % D 30 MIU-Q7011
Lunds universitet Politik och styrelse 50% D 15 STVA02
Jönköpings universitet Svensk politik 50% D 7.5

LSVG10 (endast uppg. om HT-17 ännu)

Högskolan Kristianstad Offentlig ekonomi, redovisning och finansiell bedömning 50% D 7.5

FE6651
 (endast uppg. om HT-17 ännu)

 

Vill du söka mer information eller anmäla dig till kurser och utbildningar kan du göra det på www.antagning.se.

Du har fram till 16 april på dig att göra en webbanmälan till höstens kurser och program.

Om du är osäker på vilken komplettering du behöver göra, eller om högskolepoängen för aktuell kurs i sin helhet kan tillgodoräknas vid certifiering, kan du kontakta, certifieringsnämndens handläggare.
Det är dock viktigt att notera att förhandsbesked om certifiering inte kan lämnas. Certifieringsnämnden gör en individuell prövning av varje sökande.