Om SKYREV

SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer och är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Våra medlemmar, varav en stor andel är certifierade, finns på alla stora revisionsbyråer och på kommunala revisionskontor runt om i Sverige. SKYREVs mål är bl a att våra medlemmar ska kunna ge de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner ett högkvalitativt sakkunnigt biträde. Därför har vi bl a inrättat en certifiering av yrkesrevisorer.

Kraven för certifieringen kan även användas vid upphandling.

Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) bildades hösten 2000.

  • Föreningen riktar sig till revisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision.
  • Vi har över 350 medlemmar varav över 250 är certifierade.
  • Våra medlemmar finns på alla de stora revisionsbyråerna och på kommunala revisionskontor i hela landet.
  • Vi har lagt fast grundläggande principer för vårt yrkesarbete.
  • Vi satsar på kvalitetssäkring och metodutveckling.
  • Certifieringen är en grundbult i vårt kvalitetsarbete. Den kan också vara vägledande för kompetenskraven vid upphandling av revisionstjänster.
  • Vi satsar på medlemsaktivitet, erfarenhetsutbyte, utbildning och information.
  • Vi är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.
  • ”SKYREV” och ”Av Skyrev certifierad kommunal revisor” är registrerade varumärken