Årsstämma 2014 - 2015

Dokumentation från årsstämma och seminarier 2015

Presentationer

  • Vägledningen i verksamhetsrevision med fokus på tillämpning och följsamhet – Vilka förbättringsområden finns? (Dokumentation saknas för närvarande)
  • Upplevelser från Rwanda – kopplat till styrning och ledning Erik Söderberg, Manager – EY Göteborg (Dokumentation saknas för närvarande)
  • Vad kännetecknar en bra granskare och vad gör journalistiska granskare som inte revisorerna gör Nils Hansson, projektledare och ansvarig utgivare för Uppdrag granskning
  • Hur använder förtroendevalda revisorer granskningsinformationnär de genomför sitt uppdrag? Andreas Ivarsson, yrkesrevisor och Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör Västra Götalandsregionen
  • Måluppfyllelse kopplat till styrning och ledning –Förvaltningarnas förmåga att klara beslutade mål utifrån granskningar i Region Skåne. Göran Stenberg och Marie Månsson, seniorkonsulter Capire AB
  • Ledarskap och lagsamverkan under pressade förhållanden Robert Karjel, föreläsare, författare och helikopterpilot (Dokumentation saknas för närvarande)
  • Aktuellt inom Skyrev – ordföranden