Årsstämma 2016 - 2017

Dokumentation från årsstämma och seminarier 2017

Presentationer

  • Målstyrning – Vad är det vi mäter och vilka effekter får det?
    Roland Svensson, utbildningsledare på Kommunalekonomernas Förening, KEF
  • Vi behöver en smartare välfärd Anders Nordh, projektledare – avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Grundläggande granskning – Exempel  från Stockholms läns landsting, Stockholms stad  och Västerbottens läns landsting. Richard Norberg, revisionsdirektör Västerbottens läns landsting tillsammans med yrkesrevisorerna Anette Carlstedt Stockholms läns landsting, Åsa Hjortsberg Sandgren Stockholms stad och Eva Moe Västerbottens läns landsting
  • Den nya redovisningslagen och införandet av ISA i kommunal revision – Per-Åke Brunström, Partner på EY, ordförande i kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed
  • Dokumentation av revisionsprojekt med beaktande av regler för offentlighet och sekretess – Caroline Nyman, stadsrevisor Norrköpings kommun, ledamot i kommittén för god revisors-  och revisionssed
  • Korruption och Mutor – Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM)