Certifierings­nämnden

Jan-Åke Björklund Fd regiondirektör Ordförande
Runo Axelsson Professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
Lennart Frennemo Universitetslektor, Chalmers.
Rolf Solli Professor, Högskolan Borås
Torbjörn Tagesson Professor, Linköpings Universitet.
Kanslichef, RKR.
Helena Linde Förbundsjurist vid SKL.

Certifieringsnämndens handläggare:

Maria Löfgren (t.o.m 30 juni 2018)
Ola Sabel        (fr.o.m 1 juli 2018)
Kontaktuppgifter

Certifieringsnämnden beslutar om certifiering och svarar för
tillämpning av reglerna för certifiering

För mer information se stadgarna

Mer om certifiering: krav, regler, ansökan, certifierade mm