Utbildnings­­kommittén

Eva Tency Nilsson Region Skåne Ordförande
Lars Jönsson KPMG Ledamot
Eva Moe Västerbottens Läns Landsting Ledamot
Erik Söderberg EY Ledamot
Karin Selander Landstinget i Värmland Ledamot

Kontaktuppgifter

Utbildningskommitténs övergripande uppgift är att stödja och stimulera medlemmarnas kompetensutveckling. Detta görs bland att genom att

  • anordna utbildning i verksamhets- och redovisningsrevision
  • anordna informations- och utbildningsdagar i övriga aktuella ämnen
  • anordna aktualitetsseminarier i samband med årsstämman
  • identifiera lämpliga kompletteringsutbildningar inför certifiering (görs i samarbete med handläggare i certifieringsnämnden)

Organisation – Regioner

För att förbättra kontakterna med organisationens medlemmar och därmed förbättra utbytet av medlemskapet har utbildningskommitténs organisation delats upp i fem regioner från norr till söder med sammankallande

Vilhelm Rundquist Västra Götalandsregionen Region Väst
Lars Jönsson KPMG Region Öst
Monica Rådestad KPMG Region Mälardalen
Alf Wahlgren PwC Region Syd
Eva Moe Västerbottens läns landsting Region Norr

Kontaktuppgifter


Utbildningskommitténs protokoll

Ladda upp protokoll