Val­beredning

Anders Peterson KPMG, Stockholm
 Åsa Hjortsberg Sandgren Stockholms stad
 Richard Norberg Västerbottens läns landsting